Delicately là gì?

Delicately là gì? Từ “delicately” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “delicately” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “delicately” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ delicately trong Tiếng Việt

@delicately
* phó từ
- công phu, tinh vi, sắc sảo
- tế nhị
Nghe phát âm từ “delicately

Đặt câu với từ delicately

Bạn cần đặt câu với từ delicately, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • They even turn vegetarian, delicately picking out berries from between the thorns.
 • ➥ Chúng thậm chí có thể ăn chay, cẩn thận lấy những quả berry từ giữa bụi gai.
 • It was such a simple flower but so beautiful with its delicately veined petals.
 • ➥ Đó là một đóa hoa rất giản dị nhưng xinh đẹp với các cánh hoa thanh nhã với đường gân trên lá.
 • From the box, the woman takes out several delicately shaped spoons, dishes, and bowls.
 • ➥ Từ trong hộp, người phụ nữ lấy ra vài cái muỗng, đĩa và chén được chạm trổ tinh xảo.
 • Indeed, today the earth is being ruined by the abuse of precious resources, such as water, forests, and the delicately balanced atmosphere.
 • ➥ Thật vậy, ngày nay trái đất bị hủy hoại do việc khai thác bừa bãi các nguồn tài nguyên quý giá, chẳng hạn như nước, rừng và bầu khí quyển.
 • Thus, the giraffe is able to bend and contort its neck to groom all parts of its body or delicately reach up into the high boughs of a tree to feed.
 • ➥ Vì thế, hươu cao cổ có thể uốn cong và vặn xoắn cổ nó để gãi lông khắp thân hoặc nhẹ nhàng vươn tới đỉnh các cành cây để ăn lá.
 • Old Fletcher, whose conceptions of holiday - making were severe, was visible through the jasmine about his window or through the open door ( whichever way you chose to look ), poised delicately on a plank supported on two chairs, and whitewashing the ceiling of his front room.
 • ➥ Old Fletcher, có khái niệm làm cho kỳ nghỉ nghiêm trọng, có thể nhìn thấy thông qua các hoa nhài về cửa sổ của mình hoặc thông qua cánh cửa mở ( tùy theo cách bạn đã chọn để nhìn ), sẵn sàng tế nhị trên một tấm ván được hỗ trợ trên hai chiếc ghế, và sơn trần của căn phòng phía trước của mình.

Các từ liên quan khác