Fad là gì?

Fad là gì? Từ “fad” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “fad” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “fad” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ fad trong Tiếng Việt

@fad /fæd/
* danh từ
- sự thích thú kỳ cục; sự thích thú dở hơi; điều thích thú kỳ cục; điều thích thú dở hơi
- mốt nhất thời
@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: y học
-một coenzyme dùng vào phản ứng khử quan trọng
@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: y học
-một coenzyme dùng vào phản ứng khử quan trọng
Nghe phát âm từ “fad

Đặt câu với từ fad

Bạn cần đặt câu với từ fad, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Hydride is then transferred from the beta-carbon of the substrate to the N(5) of the FAD, yielding the 2e−-reduced form of FAD.
 • ➥ Hydride sau đó được chuyển từ beta-carbon của chất nền sang N (5) của FAD, tạo ra dạng FAD 2e được khử.
 • A fad sweeping the United States right now is called channeling.
 • ➥ Một mốt mới đang lan tràn ở Hoa-kỳ ngay bây giờ là “trò chơi đồng bóng”.
 • This footwear fad carries the same risk - including hammertoes , bunions , and pain .
 • ➥ Mốt thời thượng giày dép này gây cùng một nguy cơ như làm cho ngón chân khoằm xuống , viêm bao hoạt dịch ngón cái , và gây đau đớn .
 • The majority of youths, however, may simply have become caught up in a fad.
 • ➥ Tuy nhiên, phần lớn thanh thiếu niên có thể chỉ đơn thuần bị cuốn theo trào lưu chung.
 • Dehydrosphingosine is then reduced by NADPH to dihydrosphingosine (sphinganine), and finally oxidized by FAD to sphingosine.
 • ➥ Sau đó, dehydrosphingosin được NADPH khử thành dihydrosphingosin (sphinganin) và cuối cùng được FAD oxi hóa thành sphingosin.
 • Instead of following every fad or style that comes along, though, stand firm, and do not let yourself be “fashioned after this system of things.”
 • ➥ Thay vì chạy theo phong trào nhất thời hoặc thời trang mới nhất, bạn hãy đứng vững và đừng để mình “làm theo đời nầy” (Rô-ma 12:2).

Các từ liên quan khác