Folderol là gì?

Folderol là gì? Từ “folderol” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folderol” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folderol” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folderol trong Tiếng Việt

@folderol /'fældə'ræl/ (folderol) /'fɔldə'rɔl/
* danh từ
- vật nhỏ mọn
- đồ nữ trang sặc sỡ rẻ tiền
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chuyện vô lý, chuyện dớ dẩn
Nghe phát âm từ “folderol

Đặt câu với từ folderol

Danh sách các mẫu câu có từ folderol trong bộ Từ Điển Anh - Việt đang được chúng tôi tổng hợp, cập nhật và sẽ gửi tới tới các bạn sớm nhất.

Các từ liên quan khác