Folding-bed là gì?

Folding-bed là gì? Từ “folding-bed” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folding-bed” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folding-bed” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folding-bed trong Tiếng Việt

@folding-bed /'fouldiɳbed/ (folding-cot) /'fouldiɳkɔt/
-cot) /'fouldiɳkɔt/
* danh từ
- giường gấp
Nghe phát âm từ “folding-bed

Đặt câu với từ folding-bed

Bạn cần đặt câu với từ folding-bed, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
  • Our home was a van with a folding bed, a barrel that could hold 53 gallons (200 L) of water, a propane-gas refrigerator, and a gas burner.
  • ➥ Nhà của chúng tôi là một chiếc xe tải nhỏ có giường xếp, một thùng chứa được 200 lít nước, một tủ lạnh chạy bằng khí đốt nhiên liệu và một bếp ga.

Các từ liên quan khác