Folk-singer là gì?

Folk-singer là gì? Từ “folk-singer” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folk-singer” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folk-singer” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folk-singer trong Tiếng Việt

@folk-singer
* danh từ
- người hát bài hát dân gian
Nghe phát âm từ “folk-singer

Đặt câu với từ folk-singer

Bạn cần đặt câu với từ folk-singer, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
  • Political activist folk singer.
  • ➥ Ca sĩ nhạc dân gian, nhà hoạt động chính trị.

Các từ liên quan khác