Folk-song là gì?

Folk-song là gì? Từ “folk-song” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folk-song” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folk-song” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folk-song trong Tiếng Việt

@folk-song /'floukɔɳ/
* danh từ
- dân ca
Nghe phát âm từ “folk-song

Đặt câu với từ folk-song

Bạn cần đặt câu với từ folk-song, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
  • This is a Japanese folk song,
  • ➥ Đây là một bài hát đồng dao của Nhật Bản
  • This piece consists of twelve variations on the French folk song "Ah! vous dirai-je, maman".
  • ➥ Tác phẩm này bao gồm 12 đoạn biến tấu dựa trên bài dân ca của Pháp Ah vous dirai-je, Maman.

Các từ liên quan khác