Cồn là gì

Cồn là gì? Từ “cồn” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “cồn” trong Từ Điển Tiếng Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “cồn” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ cồn trong Tiếng Việt

con- 1 (F. alcool) dt. Rượu có nồng độ cao, dùng để đốt, sát trùng |+ cồn 90o đèn cồn xoa cồn vào chỗ sưng.|- 2 (F. colle) dt. Chất keo dùng để dán|+ dán bằng cồn.|- 3 dt. Dải cát nổi lên tạo thành gò, đồi ở sông, biển do tác động của gió|+ cồn cát trắng ven biển.|- 4 đgt. 1. (Sóng) xô và nổi lên thành từng lớp|+ sóng cồn. 2. Nh. Cồn cào.|- 5 (thị trấn) h. Hải Hậu, t. Nam Định.

Các từ liên quan khác

Các từ ghép với từ "cồn"

Từ ghép với từ "cồn"

➥ Xem đầy đủ danh sách từ ghép với từ “cồn“

Đặt câu với từ cồn

Bạn cần đặt câu với từ cồn, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu chọn lọc dưới đây nhé.
 •   Đồ uống có cồn và sản phẩm tương tự không cồn
 •   Ví dụ về thức uống có cồn bị hạn chế: bia, rượu, rượu sake, rượu cồn hoặc rượu mạnh, sâm banh, rượu nặng, bia không chứa cồn, rượu không chứa cồn và rượu cồn chưng cất không chứa cồn
 •   Ví dụ về thức uống có cồn bị hạn chế: bia, rượu, rượu sake, rượu cồn hoặc rượu mạnh, sâm banh, rượu nâng độ, bia không chứa cồn, rượu không chứa cồn và rượu chưng cất không chứa cồn.
 •   Thuốc hoặc cồn.
 •   Chất có cồn
 •   Ví dụ bao gồm bia và rượu vang có nồng độ cồn thấp và không chứa cồn, cũng như đồ uống pha bằng rượu có nồng độ cồn thấp và không chứa cồn.
 •   Ví dụ bao gồm bia và rượu vang có nồng độ cồn thấp và không chứa cồn cũng như đồ uống pha bằng rượu có nồng độ cồn thấp và không chứa cồn.
 •   Thức uống có cồn và đồ uống tương tự như thức uống có cồn
 •   Tôi có cồn tẩy.
 •   Những cồn cát tuyệt đẹp.
 •   Về sau, phù sa bồi tụ lại thành cồn, từ đó có tên gọi Cồn Tàu.
 •   Rượu trái cây lọc cồn nhé?
 •   Không có cồn đâu, em thề.
 •   Giữa sông Hương có cồn Hến.
 •   Em đang cồn cào rồi đây

➥ Xem đầy đủ danh sách: mẫu câu có từ “cồn“