Du thuyền là gì

Du thuyền là gì? Từ “du thuyền” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “du thuyền” trong Từ Điển Tiếng Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “du thuyền” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ du thuyền trong Tiếng Việt

du thuyen- d. Thuyền, tàu nhỏ, chuyên dùng để đi du lịch. Đội du thuyền chở khách du lịch trên sông.

Các từ liên quan khác

Các từ ghép với từ "du" và từ "thuyền"

Đặt câu với từ du thuyền

Bạn cần đặt câu với từ du thuyền, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu chọn lọc dưới đây nhé.
 •   Du thuyền của ảnh?
 •   Du thuyền chán chết!
 •   Hoặc là trên du thuyền.
 •   Ông tuần tra trên du thuyền trong nhiều năm như là du thuyền đầu tiên ở Hoa Kỳ.
 •   Đó là du thuyền của Luke.
 •   Anh có một chiếc du thuyền?
 •   Nhưng chúng không canh du thuyền.
 •   Tạp chí Du thuyền hàng tháng hả?
 •   Họ đang chuẩn bị lên du thuyền.
 •   Chắc là có du thuyền đẹp đó.
 •   Hắn sẽ mua 1 chiếc du thuyền.
 •   DU THUYỀN trên một chiếc thuyền cá voi.
 •   Jefferson là chiếc du thuyền đầu tiên của Mỹ.
 •   Chúng tôi thấy du thuyền của anh trên sông.
 •   Từ kho du thuyền của anh ở Seattle đấy.

➥ Xem đầy đủ danh sách: mẫu câu có từ “du thuyền“