Hôn lễ là gì?

Hôn lễ là gì? Từ “hôn lễ” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “hôn lễ” trong Từ Điển Tiếng Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “hôn lễ” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ hôn lễ trong Tiếng Việt

hon le- Lễ cưới.

Đặt câu với từ hôn lễ

Bạn cần đặt câu với từ hôn lễ, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu chọn lọc dưới đây nhé.
 •   Hôn lễ theo phong tục là gì, và nên làm gì sau hôn lễ đó?
 •   Hôn lễ (Sposalizio) Miêu tả bức tranh Hôn lễ của Đức mẹ của Raffaello.
 •   Hôn lễ Chiên Con gần đến
 •   Hôn lễ của Y-sác Lớn
 •   Một hôn lễ rất đặc biệt
 •   Một ngày tuyệt đẹp cho hôn lễ
 •   Anh Hughes làm bài giảng hôn lễ.
 •   Khi nào hôn lễ được tổ chức?
 •   Có chắc là buổi hôn lễ đó, Buổi hôn lễ chứng tỏ sự kết hợp hoàn hảo của đôi lứa ko.
 •   Thật là một hôn lễ rất đặc biệt!
 •   chúng ta gặp nhau trong hôn lễ nhé.
 •   Hôn lễ diễn ra ngày 11 tháng 6.
 •   Hôn lễ này không được phép tiếp tục!
 •   Ta đã quên mất nghi thức của hôn lễ.
 •   Cháu yêu, hôn lễ này cực kỳ quan trọng.
 •   Dựng vợ gả chồng: hôn lễ và nghi thức.
 •   Hôn lễ theo luật dân sự và theo phong tục
 •   Chạy đến đám cưới đó và làm hỏng hôn lễ?
 •   James quyết định đến Pháp để thực hiện hôn lễ.
 •   Vậy thì ta sẽ không chỉ trì hôn lễ đâu.
 •   Anh có quá nhiều việc phải Làm trước hôn lễ
 •   Tuần trăng mật: chỉ những ngày đầu tiên sau hôn lễ.
 •   Anh chị quá đỗi xúc động trong hôn lễ của mình.
 •   Cứ để Cori làm việc thiết kế hôn lễ đi anh.
 •   Cuối cùng sẽ đến lúc cử hành hôn lễ trên trời.
 •   14 Ở một số nước, nơi mà hôn lễ theo phong tục được công nhận là hợp pháp, cũng có điều khoản về hôn lễ theo luật dân sự.
 •   Vì vậy, chỉ có một hôn lễ—trong trường hợp này là hôn lễ tổ chức theo phong tục hợp pháp—và một bài diễn văn dựa trên Kinh Thánh.
 •   Hội đồng Thành phố Paris muốn gây khó khăn cho hôn lễ.
 •   Loại diễn-văn nào tỏ ra thích-hợp cho các hôn-lễ?
 •   Không có quốc vương để chấp thuận hôn lễ của ông rồi.
 •   Vì hôn lễ của nó và cô gái người Scotland đang diễn ra.
 •   Ferrante sẽ không chấp nhận hôn lễ nếu không có điều khoản đó.
 •   Làm sao bạn có thể hưởng những lợi ích do hôn lễ đó?
 •   Và cho đến ngày con cử hành hôn lễ, ta sẽ nói amen.
 •   Hôn lễ được tổ chức ở thiên đường và mọi người đều được mời.
 •   Trong khung cảnh thơ mộng này, một hôn lễ đặc biệt đã diễn ra.
 •   Khi cử hành hôn lễ tụi tớ, đó là điều mà cậu nên nói.
 •   Nhất Tiếu Nại Hà: “Vậy muội có muốn một hôn lễ to hơn thế?”
 •   Có thể là cầu hôn, đề nghị tăng lương, phát biểu ở hôn lễ.
 •   Hôn lễ được tổ chức vào tháng 9 năm 1725 khi nhà vua lên 15.
 •   □ Có sự cam kết nào cho hôn lễ trên trời sẽ thành công trọn vẹn?
 •   Khi có diễn-từ như thế thì nên làm ngay sau hôn-lễ dân-sự.
 •   Hôn lễ chính thức sẽ được tổ chức tại khách sạn "Aman Canal Grande Venedig".
 •   Để đảm bảo hôn lễ làm vinh hiển Đức Chúa Trời tôn quý của chúng ta, hai anh chị sắp thành hôn nên thảo luận trước với ủy ban công tác về các sắp đặt trong hôn lễ.
 •   b) Điều gì nên làm nếu có hôn-nhân dân-sự lẫn hôn-lễ tôn-giáo?
 •   □ Chúng ta học được gì nơi các biến cố dẫn đến hôn lễ của Y-sác?
 •   " Giờ đây, Nàng Hippolyta công bằng, hôn lễ của chúng ta diễn ra thật chóng vánh;
 •   Bây giờ, hai cậu tắm rửa sạch sẽ và chúng ta sẽ tiến hành hôn lễ.
 •   Tại sao hôn lễ của tín đồ Đấng Christ cũng bao gồm khía cạnh pháp lý?
 •   Thiếp đã không ngủ yên giấc kể từ buổi hôn lễ. cài nó vào đầu nàng.
 •   Nếu không còn gì nữa, ta ra ngoài dự hôn lễ của con gái ta đây.

Các từ liên quan khác

Các từ ghép với từ "hôn" và từ "lễ"