Hậu môn là gì

Hậu môn là gì? Từ “hậu môn” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “hậu môn” trong Từ Điển Tiếng Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “hậu môn” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ hậu môn trong Tiếng Việt

hau mon- dt. Cửa ruột già thông với ngoài để thải phân ra; còn gọi là lỗ đít.

Các từ liên quan khác

Các từ ghép với từ "hậu" và từ "môn"

Đặt câu với từ hậu môn

Bạn cần đặt câu với từ hậu môn, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu chọn lọc dưới đây nhé.
 •   Tia hậu môn ngắn: 80.
 •   Hậu môn.
 •   ổng có hậu môn không?
 •   Vì anh có hậu môn?
 •   Người nhận có thể là nữ (dùng âm đạo hoặc hậu môn) hoặc nam (dùng hậu môn).
 •   Vây hậu môn có hai thùy.
 •   Ba gai trên vây hậu môn.
 •   Chúng có tuyến xạ cạnh hậu môn.
 •   Có một cái lỗ ở hậu môn,
 •   Tôi cần cô thả lỏng hậu môn.
 •   Vây hậu môn với 22-29 tia vây.
 •   Có 5 tia vây hậu môn phân nhánh.
 •   Vây hậu môn hơi dài, với 26-46 tia.
 •   Chọc vào hậu môn nó và lấy mẫu phân.
 •   Toàn bộ được đưa vào qua đường hậu môn.

➥ Xem đầy đủ danh sách: mẫu câu có từ “hậu môn“