Lôi thôi là gì

Lôi thôi là gì? Từ “lôi thôi” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “lôi thôi” trong Từ Điển Tiếng Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “lôi thôi” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ lôi thôi trong Tiếng Việt

loi thoi- tt. 1. Luộm thuộm, không gọn gàng |+ quần áo lôi thôi. 2. Dài dòng, không gọn ghẽ, mạch lạc trong diễn đạt|+ Văn viết lôi thôi. 3. Lằng nhằng, rắc rối, phiền phức|+ Chuyện ấy lôi thôi, rắc rối lắm.

Các từ liên quan khác

Các từ ghép với từ "lôi" và từ "thôi"

Đặt câu với từ lôi thôi

Bạn cần đặt câu với từ lôi thôi, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu chọn lọc dưới đây nhé.
 •   Không lôi thôi nữa.
 •   Thật lôi thôi!
 •   Lại lôi thôi rồi.
 •   Tôi không thích lôi thôi.
 •   Đừng lôi thôi không biết nữa.
 •   Chuyện lại lôi thôi rồi, Finch.
 •   Thì chúng ta sẽ gặp lôi thôi to.
 •   Và phòng cậu thật là lôi thôi nhếch nhác.
 •   Anh không có thì giờ để hỏi lôi thôi đâu.
 •   Các người muốn khỏi bị xét xử, khỏi lôi thôi?
 •   Nó giống y như người cha lôi thôi của nó.
 •   Thượng hạ tiếm loạn chi tượng: trên dưới lôi thôi.
 •   Họ trông có vẻ lôi thôi, và phần nào bẩn thỉu.
 •   Dơ dáy và lôi thôi trong bộ đồ rách rưới đó.
 •   Còn lôi thôi thì anh đi tìm bản đồ 1 mình

➥ Xem đầy đủ danh sách: mẫu câu có từ “lôi thôi“