Mưa đá là gì

Mưa đá là gì? Từ “mưa đá” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “mưa đá” trong Từ Điển Tiếng Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “mưa đá” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ mưa đá trong Tiếng Việt

mua da- Mưa trong đó có những cục nước kết băng rơi xuống.

Các từ liên quan khác

Các từ ghép với từ "mưa" và từ "đá"

Đặt câu với từ mưa đá

Bạn cần đặt câu với từ mưa đá, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu chọn lọc dưới đây nhé.
 •   Những hạt mưa đá lớn!
 •   24 Có mưa đá, và lửa lóe lên giữa trận mưa đá.
 •   Mưa đá trong Bogotá, Colombia.
 •   Cơn bão mưa đá này đã làm rơi khoảng 500.000 tấn hạt mưa đá lớn trên đường nó đổ bộ.
 •   Tiếng mưa đá rơi làm điếc tai.
 •   Bị mưa đá rơi vào đầu chết.
 •   Có thể chỉ là mưa đá thôi.
 •   Tôi nghĩ rằng đó chỉ là mưa đá.
 •   Chắc nó bị hỏng vì trận mưa đá.
 •   Mưa đá để các vị thần của Mỹ!
 •   " Mưa đá để các vị thần của Mỹ. "
 •   "Mưa đá để các vị thần của Mỹ."
 •   Mưa đá với Đức Chúa trời của Mỹ,
 •   Ai có kho tuyết và nơi chứa mưa đá?
 •   Mặc dù, tất nhiên, không có mưa đá xảy ra .

➥ Xem đầy đủ danh sách: mẫu câu có từ “mưa đá“