Mỹ nữ là gì

Mỹ nữ là gì? Từ “mỹ nữ” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “mỹ nữ” trong Từ Điển Tiếng Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “mỹ nữ” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ mỹ nữ trong Tiếng Việt

my nu- Người con gái đẹp.

Các từ liên quan khác

Các từ ghép với từ "mỹ" và từ "nữ"

Đặt câu với từ mỹ nữ

Bạn cần đặt câu với từ mỹ nữ, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu chọn lọc dưới đây nhé.
  •   Ông có tiền để cung cấp cho những cung tần mỹ nữ.
  •   Đa số yêu quái lấy hình dạng mỹ nữ.
  •   Vậy ta đoán ngươi đã bị mê hoặc bởi 1 mỹ nữ rồi.
  •   Người ta sắp chỗ ngồi cho một ngàn đại thần và cho nhiều cung phi và mỹ nữ.
  •   Bậc cao nhất nằm sát tường phía tây dành cho các bà hoàng và cung tần mỹ nữ.
  •   Ông hưởng đời sống xa hoa, những hình thức giải trí thú vị nhất, và có nhiều cung tần mỹ nữ.

➥ Xem đầy đủ danh sách: mẫu câu có từ “mỹ nữ“