Mỹ nữ là gì?

Mỹ nữ là gì? Từ “mỹ nữ” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “mỹ nữ” trong Từ Điển Tiếng Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “mỹ nữ” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ mỹ nữ trong Tiếng Việt

Mỹ nữ: Là từ chỉ những người con gái đẹp. (Cô gái đẹp)

Đặt câu với từ mỹ nữ

Bạn cần đặt câu với từ mỹ nữ, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu chọn lọc dưới đây nhé.
 •   Ông có tiền để cung cấp cho những cung tần mỹ nữ.
 •   Đa số yêu quái lấy hình dạng mỹ nữ.
 •   Vậy ta đoán ngươi đã bị mê hoặc bởi 1 mỹ nữ rồi.
 •   Người ta sắp chỗ ngồi cho một ngàn đại thần và cho nhiều cung phi và mỹ nữ.
 •   Bậc cao nhất nằm sát tường phía tây dành cho các bà hoàng và cung tần mỹ nữ.
 •   Ông hưởng đời sống xa hoa, những hình thức giải trí thú vị nhất, và có nhiều cung tần mỹ nữ.
 •   Trinh nữ khôn và trinh nữ dại
 •   Ký hiệu của Xử Nữ là một trinh nữ hay thiếu nữ.
 •   Nó thuộc về Nữ hoàng, nữ Nam tước.
 •   Chỉ là một cừu nữ thôi, Nữ Vương.
 •   Hệ sinh dục nữ, bộ phận sinh dục nữ.
 •   Nữ thần công lý (trái) đánh nữ thần bất công
 •   Em là phụ nữ Cleveland, phụ nữ bóng bầu dục.
 •   Rồi có người nữ cầu hôn một người nữ nữa.
 •   Giọng nữ:
 •   "Phụ nữ tân văn" có nghĩa là "báo phụ nữ".
 •   Nữ trang?
 •   Giọng nữ.
 •   Họ chia nhóm 3: 2 nam 1 nữ, 2 nữ 1 nam, 3 nam, 3 nữ, không sao cả.
 •   Thanh nữ và phụ nữ có những tổ chức tương tự.
 •   Tại La Mã, Vệ NữNữ Thần ái tình và như thế tương đương với Nữ Thần Aphrodite của Hy Lạp và Nữ Thần Ishtar của Ba-by-lôn.
 •   Tôi là một nhà nữ quyền, nhưng là 1 nữ quyền tồi.

Các từ liên quan khác

Các từ ghép với từ "mỹ" và từ "nữ"