Người ngợm là gì

Người ngợm là gì? Từ “người ngợm” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “người ngợm” trong Từ Điển Tiếng Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “người ngợm” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ người ngợm trong Tiếng Việt

nguoi ngom- Người với nghĩa xấu nói chung.

Các từ liên quan khác

Các từ ghép với từ "người" và từ "ngợm"

Đặt câu với từ người ngợm

Bạn cần đặt câu với từ người ngợm, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu chọn lọc dưới đây nhé.
  •   Người ngợm tôi dính bết đất sét đen sì ẩm ướt.
  •   Người ngợm thì như quái vật.
  •   Cô rất nóng bỏng và người ngợm rất ngon, nhưng tôi đang phải bắn người!
  •   Nhưng tới ngày thứ ba, tôi bắt đầu tận hưởng công việc bất kể người ngợm suy nhược.

➥ Xem đầy đủ danh sách: mẫu câu có từ “người ngợm“