Tù và là gì

Tù và là gì? Từ “tù và” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “tù và” trong Từ Điển Tiếng Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “tù và” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ tù và trong Tiếng Việt

tu va- 1 d. (kng.). Dạ dày ếch dùng làm món ăn.|- 2 d. Dụng cụ để báo hiệu ở nông thôn thời trước, làm bằng sừng trâu, bò hoặc vỏ ốc, dùng hơi để thổi, tiếng vang xa. Thổi tù và. Hồi tù và rúc lên.

Các từ liên quan khác

Các từ ghép với từ "tù" và từ "và"

Đặt câu với từ tù và

Bạn cần đặt câu với từ tù và, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu chọn lọc dưới đây nhé.
 •   Nhà tù và bóng bầu dục
 •   Bị tù và đày ải
 •   Các nhà tù và trại tập trung
 •   Hồi tù và xưa kia đâu rồi?
 •   Còn nghe tiếng tù và đến chừng nào?
 •   Ở đến lúc mãn hạn tù và về nhà
 •   25 Khi tù và thổi, nó nói: ‘A ha!’,
 •   Nghe tiếng gì đó giống tiếng thổi tù và.
 •   Không, hắn bị tù và vĩnh viễn mất việc làm!
 •   Họ bị đưa đến Tokyo cầm tù và xét sử.
 •   Giô-sép bị bỏ tù và phải chịu xiềng xích.
 •   Nơi cư trú sinh sản thường là ao tù và suối.
 •   Họ còn nghe tiếng sấm rền và tiếng tù và nữa.
 •   Anh có phiền nếu tôi bú tù và của anh không? "
 •   Tôi là 1 tên tù và tôi cần phải thoát ra.

➥ Xem đầy đủ danh sách: mẫu câu có từ “tù và“